Παραγωγική Διαδικασία


<p>Παραλαβή σίτου</p>

<p>Αποθήκευση σίτου</p>

<p>Καθαρισμός σίτου</p>

<p>Άλεση</p>

<p>Άλεση</p>

<p>Ανάμειξη</p>

<p>Μικροσυσκευασία Πακέτου</p>

<p>Ενσάκκιση</p>

<p>Διάθεση</p>

Παραλαβή σίτου - Αποθήκευση

Η πρώτη ύλη ενός αλευρόμυλου είναι το σιτάρι. Οι «Μύλοι Λούλη» έχοντας πάντα ως στόχο την ποιότητα, φροντίζουν να προμηθεύονται μόνο τα καλύτερα σιτηρά, τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό (για κάποιες ποικιλίες που δεν καλλιεργούνται στα ελληνικά εδάφη). Σε όλες τις παραλαβές σιτηρών γίνεται σχολαστικός δειγματοληπτικός έλεγχος ώστε να πραγματοποιηθούν όλες τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο του ποιοτικού ελέγχου. Η παραλαβή των σιτηρών ολοκληρώνεται μόνο εφόσον αυτά είναι εντός των αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών των Μύλων Λούλη. Στη συνέχεια τα σιτηρά αποθηκεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και πριν από τη χρήση τους μπαίνουν σε διαδικασία καθαρισμού.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των σιτηρών γίνεται μέσω ειδικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ξένες από το σιτάρι ύλες οι οποίες εμπεριέχονται μέσα τους κατά την παραλαβή τους και συνήθως προέρχονται από τον αγρό (π.χ. πέτρες, ξένοι καρποί, σκύβαλα, καρποί προσβεβλημένοι από αρρώστιες κ.α.). Η διαδικασία του καθαρισμού γίνεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα χωρίς τη χρήση χημικών. Μετά τον ξηρό καθαρισμό, προστίθεται στο σιτάρι μια μικρή ποσότητα νερού ώστε να είναι πιο ελαστικό κατά την άλεσή του, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή εξαγωγή του καρπού από τον φλοιό του (πίτυρο). Το σιτάρι τώρα είναι έτοιμο να περάσει στην άλεση. 

Άλεση

Μετά τον καθαρισμό, το σιτάρι περνάει στο στάδιο της άλεσης είτε σε ειδικές κυλινδρομηχανές είτε σε παραδοσιακό πετρόμυλο, όπου πλέον απελευθερώνεται το αλεύρι από τον καρπό. Το αλεσμένο προϊόν περνάει μέσα από ειδικά κόσκινα τα οποία το διαχωρίζουν σε 3 βασικά κλάσματα: Αλεύρι - Σιμιγδάλι - Πίτυρο. Για την παραγωγή αλεύρου ολικής άλεσης, το προϊόν αντλείται σαν ένα ενιαίο κλάσμα κρατώντας το πίτυρο.

Ανάμειξη

Αφού τελειώσει η άλεση, τα άλευρα αποθηκεύονται μέσα σε ειδικά σιλό αποθήκευσης. Ανάλογα με την ποικιλία του δημητριακού που αλέθεται τα παραγόμενα άλευρα έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται η ανάμειξη η οποία μας επιτρέπει να αναμιγνύουμε διαφορετικές ποιότητες αλεύρων, παράγοντας έτσι, κάθε φορά, το μείγμα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Επίσης, οι αναμείκτες μας δίνουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε την ίδια σταθερή ποιότητα στο τελικό προϊόν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αστάθειες μπορεί να έχει η πρώτη ύλη (τα δημητριακά). Τώρα πια, το προϊόν είναι έτοιμο για συσκευασία και διάθεση. 

Συσκευασία - Διάθεση

Το τελικό προϊόν της ανάμειξης εξετάζεται με σχετικές αναλύσεις στα εργαστήρια του ποιοτικού ελέγχου και εφόσον πάρει έγκριση ότι πληροί τις προδιαγραφές, είναι έτοιμο για διάθεση. Έτσι, οδηγείται είτε για χύδην φόρτωση σε σιλοφόρα φορτηγά που προορίζονται για τις βιομηχανίες, είτε πάει προς ενσάκκιση σε επαγγελματικές συσκευασίες των 50 και 25 κιλών είτε οδηγείται στο τμήμα μικροσυσκευασίας πακέτου όπου συσκευάζεται σε συσκευασίες του μισού, του ενός και των πέντε κιλών που προορίζονται για τη λιανική αγορά. Το συσκευασμένο αλεύρι αποθηκεύεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε ειδικές αποθήκες μέχρι τη φόρτωση και την αποστολή του στον πελάτη.