Οικονομικά Στοιχεία

2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006
2005

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1.1.2007 - 31.12.2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1.1.2007 - 30.9.2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2007

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1.1.2007 - 30.6.2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1.1.2007 - 31.3.2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ATLAS SH.A-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

ATLAS SH.A.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007

TITAN S.A.-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

TITAN S.A.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007

SOFIA MEL S.A.-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

SOFIA MEL S.A.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007

LOULIS MEL BULGARIA S.A.-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

LOULIS MEL BULGARIA S.A.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES L.T.D.-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES L.T.D.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) L.T.D.-Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) L.T.D.-Πιστοποιητικό Ελέγχου Χρήσης 2007